OPREMA ZA GRIJANJE AGREGATA-VODE-BETONA

ZAGRIJAVANJE
AGREGATA

ZAGRIJAVANJE
VODE

ODLEŽAVANJE GOTOVIH PROIZVODA

Mobilni generator vrućeg
zraka "Simun 400"

Generator vrućeg zraka
"Simun 400"

Kontejnerizirani generator vrućeg
zraka "Simun 400"

Mobilni generator pare
"Cirrus 400"

Kontejnerizirani generator pare
/tople vode "Cirrus 800"

Generator tople vode
"Geyser 800"

Kontejnerizirani
generator pare

Detalj razvoda
pare

Izmjenjivač topline na liniji
za proizvodnju elemenata